Präsentationspult / Presentation Desk

Größe variabel / variable size
Aluminiumguß / cast aluminium
2008
Photos: Thomas Bruns, Berlin